Alle fisk skal fanges fra båd, og fiskene skal vejes på land.

De fisk som er markeret med gult, skal være renset inden indvejning. De andre fisk skal IKKE være renset.

Point beregnes som følger: De 10 største fisk af en art giver point således at største
fisk giver 10 point, næststørste 9 point osv.

Du kan kun deltage med 1 fisk af hver art. Fanger du en fisk, der er større end den
fisk, som du tidligere har tilmeldt listen, udgår denne og erstattes med den nye og
største fisk opdateres automatisk.

Indvejning foretages på klubbens FB side, med video af længde samt vejningen.