Onsdag d. 30-10-2019 var Lillebælt Småbådsklub vært ved den 3 og sidste debataften i projektet “Hjælp Lillebælt” Det var en aften med 4 spændende oplæg fra Naturpark Lillebælt, Erhversfiskere, Biolog fra Vejle Kommune og fra Danmarks Sportsfiskerforening. Efterfølgende var der en åben debat, hvor alle kunne komme med spørgsmål eller deres egne synspunkter på tilstanden i Lillebælt. Projektet fik rigtig gode informationer denne aften, som er noteret og tages med i det videre forløb. Der var mellem 90-100 personer tilstede denne aften. Sammen med Årøsund Småbådsklub og Sønderjyllands småbådsklub, er Lillebælt Småbådsklub medstifter i projektet, da vi er meget bekymret for tilstanden på bundlevende fisk i Lillebælt. Vi arbejder fortsat i projektet, og næste step er at få mere politisk opmærksomhed. Styregruppen i “Hjælp Lillebælt” er derfor i gang med en plan for dette arbejde, udfra de observationer som er kommet frem fra alle brugere osv. af Lillebælt i forbindelse med de 3 debataftener der har været i projektet.